Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

2009.gada septembrī spēku zaudēja moteļu standarts LVS 200-3+A1:2004. Turpmāk moteļu atbilstības novērtēšana tika veikta saskaņā ar viesnīcu standartu LVS-200-1:2009. Līdz ar LVRA pievienošanos „Hotelstars Union”, sākot ar 2011.gada 1.jūliju, SIA „Viesnīcu un restorānu centrs” uzsācis moteļu klasifikāciju saskaņā ar „Hotelstars Union” kritērijiem viesnīcām (sk. sadaļu „Viesnīcu klasifikācija”).