РЕСТОРАНЫ В ЛАТВИИ

ГОСТИНИЦЫ В ЛАТВИИ

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija " turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu līdz 31.12.2023. ar papildus jaunām apmācību jomām

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu "Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta mērķa grupa – komersanti.

ERAF atbalsta intensitāte:

 • Lielajiem komersantiem: 30-50%
 • Vidējiem komersantiem: 60%
 • Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 571 563, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 896 282. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1874 šajos komersantos nodarbinātās personas.
Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 2 471 437, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 1 200 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 35 komersantus un 1750 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

 • 214 Dizains;
 • 345 07 Telemātika un loģistika;
 • 345 20 Projektu vadība;
 • 345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;
 • 44 Fizikālās zinātnes;
 • 46 Matemātika un statistika;
 • 48 482 Datoru lietošana;
 • 48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;
 • 52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;
 • 54 Ražošana un pārstrāde;
 • 722 Veselības aprūpes pakalpojumi;
 • 811 Viesnīcu un restorānu pakalpojumi;
 • 85 Vides aizsardzība;
 • 22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

 • 341 01 Elektroniskā komercija;
 • 342 01 Mārketings un tirdzniecība;
 • 345 01 Biznesa vadība;
 • 345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība;
 • 345 15 Ēdināšanas un viesnīcu komercdarbība;
 • 345 16 Viesnīcu vadība;
 • 345 17 Tūrisma vadība;
 • 812 Tūrisma un atpūtas organizācija.

 

Pieprasītākie apmācību kursi:

 • Produktīva operāciju pārvaldība ražošanā.
 • LEAN & 6 Sigma, efektīva kombinācija.
 • Procesu orientētas vadības sistēmas izveidošana ražošanā.
 • Efektīva uzņēmuma operāciju pārvaldība.
 • Efektivitātes paaugstināšanas metodes un to pielietošana uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai.
 • Inovatīvu produktu attīstīšana un ieviešana, paaugstinot ražošanas uzņēmuma konkurētspēju.

Viesmīlības, ēdināšanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Informācija ievietota: 07.03.2023.

Kontaktinformācija:
Artūrs Mežals
Projekta koordinators
projekti@hotelpro.lv
T. +371 29456113

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku.
Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu projekti@hotelpro.lv
Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/

Papildus informācija PDF

WEB LVRA krasains 2023

 

 

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija " turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu līdz 31.12.2023. ar papildus jaunām apmācību jomām

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu "Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta mērķa grupa – komersanti.

ERAF atbalsta intensitāte:

 • Lielajiem komersantiem: 30-50%
 • Vidējiem komersantiem: 60%
 • Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 571 563, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 896 282. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1874 šajos komersantos nodarbinātās personas.
Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 2 471 437, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 1 200 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 35 komersantus un 1750 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

 • 214 Dizains;
 • 345 07 Telemātika un loģistika;
 • 345 20 Projektu vadība;
 • 345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;
 • 44 Fizikālās zinātnes;
 • 46 Matemātika un statistika;
 • 48 482 Datoru lietošana;
 • 48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;
 • 52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;
 • 54 Ražošana un pārstrāde;
 • 722 Veselības aprūpes pakalpojumi;
 • 811 Viesnīcu un restorānu pakalpojumi;
 • 85 Vides aizsardzība;
 • 22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

 • 341 01 Elektroniskā komercija;
 • 342 01 Mārketings un tirdzniecība;
 • 345 01 Biznesa vadība;
 • 345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība;
 • 345 15 Ēdināšanas un viesnīcu komercdarbība;
 • 345 16 Viesnīcu vadība;
 • 345 17 Tūrisma vadība;
 • 812 Tūrisma un atpūtas organizācija.

Pieprasītākie apmācību kursi:

 • Produktīva operāciju pārvaldība ražošanā.
 • LEAN & 6 Sigma, efektīva kombinācija.
 • Procesu orientētas vadības sistēmas izveidošana ražošanā.
 • Efektīva uzņēmuma operāciju pārvaldība.
 • Efektivitātes paaugstināšanas metodes un to pielietošana uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai.
 • Inovatīvu produktu attīstīšana un ieviešana, paaugstinot ražošanas uzņēmuma konkurētspēju.

Viesmīlības, ēdināšanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Informācija ievietota: 07.09.2022.

Kontaktinformācija:
Artūrs Mežals
Projekta koordinators
projekti@hotelpro.lv
T. +371 29456113

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku.
Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu projekti@hotelpro.lv
Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/

Papildus informācija PDF

WEB LVRA krasains 2023

 

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija " turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu "Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta mērķa grupa – komersanti.

ERAF atbalsta intensitāte:

 • Lielajiem komersantiem:          30-50%
 • Vidējiem komersantiem:          60%
 • Mazajiem komersantiem:         70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 571 563, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 896 282. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1874 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 2 471 437, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 1 200 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 35 komersantus un 1750 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

 • 214 Dizains;
 • 345 07 Telemātika un loģistika;
 • 345 20 Projektu vadība;
 • 345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;
 • 44 Fizikālās zinātnes;
 • 46 Matemātika un statistika;
 • 48 482 Datoru lietošana;
 • 48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;
 • 52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;
 • 54 Ražošana un pārstrāde;
 • 722 Veselības aprūpes pakalpojumi;
 • 811 Viesnīcu un restorānu pakalpojumi;
 • 85 Vides aizsardzība;
 • 22 227 Valodas.
 • Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:
 • 341 01 Elektroniskā komercija;
 • 342 01 Mārketings un tirdzniecība;
 • 345 01 Biznesa vadība;
 • 345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība;
 • 345 15 Ēdināšanas un viesnīcu komercdarbība;
 • 345 16 Viesnīcu vadība;
 • 345 17 Tūrisma vadība;
 • 812 Tūrisma un atpūtas organizācija.

Pieprasītākie apmācību kursi:

 • Produktīva operāciju pārvaldība ražošanā.
 • LEAN & 6 Sigma, efektīva kombinācija.
 • Procesu orientētas vadības sistēmas izveidošana ražošanā.
 • Efektīva uzņēmuma operāciju pārvaldība.
 • Efektivitātes paaugstināšanas metodes un to pielietošana uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai.
 • Inovatīvu produktu attīstīšana un ieviešana, paaugstinot ražošanas uzņēmuma konkurētspēju.

Viesmīlības, ēdināšanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Informācija ievietota: 07.03.2022.

Kontaktinformācija:
Artūrs Mežals
Projekta koordinators
projekti@hotelpro.lv
+371 29456113

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku.
Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu projekti@hotelpro.lv
Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/

Papildus informācija PDF

 

 

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija " turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu "Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta mērķa grupa – komersanti.

ERAF atbalsta intensitāte:

 • Lielajiem komersantiem:          30-50%
 • Vidējiem komersantiem:          60%
 • Mazajiem komersantiem:         70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 699 715, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 896 282. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1874 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 2 343 285, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 1 200 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 35 komersantus un 1750 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

 • 214 Dizains;
 • 345 07 Telemātika un loģistika;
 • 345 20 Projektu vadība;
 • 345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;
 • 44 Fizikālās zinātnes;
 • 46 Matemātika un statistika;
 • 48 482 Datoru lietošana;
 • 48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;
 • 52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;
 • 54 Ražošana un pārstrāde;
 • 722 Veselības aprūpes pakalpojumi;
 • 811 Viesnīcu un restorānu pakalpojumi;
 • 85 Vides aizsardzība;
 • 22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

 • 341 01 Elektroniskā komercija;
 • 342 01 Mārketings un tirdzniecība;
 • 345 01 Biznesa vadība;
 • 345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība;
 • 345 15 Ēdināšanas un viesnīcu komercdarbība;
 • 345 16 Viesnīcu vadība;
 • 345 17 Tūrisma vadība;
 • 812 Tūrisma un atpūtas organizācija.

Pieprasītākie apmācību kursi:

 • Produktīva operāciju pārvaldība ražošanā.
 • LEAN & 6 Sigma, efektīva kombinācija.
 • Procesu orientētas vadības sistēmas izveidošana ražošanā.
 • Efektīva uzņēmuma operāciju pārvaldība.
 • Efektivitātes paaugstināšanas metodes un to pielietošana uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai.
 • Inovatīvu produktu attīstīšana un ieviešana, paaugstinot ražošanas uzņēmuma konkurētspēju.

Viesmīlības, ēdināšanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

 

Informācija ievietota: 07.09.2021.

Kontaktinformācija:
Artūrs Mežals
Projekta koordinators
projekti@hotelpro.lv
+371 29456113

 

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku.

Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu projekti@hotelpro.lv 

Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/

 

Papildus informācija

 

projekts

 

 

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija " īsteno nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu "Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.
Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.

ERAF atbalsta intensitāte:

 • Lielajiem komersantiem:          30-50%
 • Vidējiem komersantiem:          60%
 • Mazajiem komersantiem:         70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 699 715, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 896 282. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1874 šajos komersantos nodarbinātās personas.
Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 2 343 285, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 1 200 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 35 komersantus un 1750 šajos komersantos nodarbinātās personas.
Projekta mērķis ir komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

 • 214 Dizains;
 • 345 07 Telemātika un loģistika;
 • 345 20 Projektu vadība;
 • 345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;
 • 44 Fizikālās zinātnes;
 • 46 Matemātika un statistika;
 • 48 482 Datoru lietošana;
 • 48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;
 • 52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;
 • 54 Ražošana un pārstrāde;
 • 722 Veselības aprūpes pakalpojumi;
 • 811 Viesnīcu un restorānu pakalpojumi;
 • 85 Vides aizsardzība;
 • 22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

 • 341 01 Elektroniskā komercija;
 • 342 01 Mārketings un tirdzniecība;
 • 345 01 Biznesa vadība;
 • 345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība;
 • 345 15 Ēdināšanas un viesnīcu komercdarbība;
 • 345 16 Viesnīcu vadība;
 • 345 17 Tūrisma vadība;
 • 812     Tūrisma un atpūtas organizācija.

Pieprasītākie apmācību kursi:

 • Produktīva operāciju pārvaldība ražošanā.
 • LEAN & 6 Sigma, efektīva kombinācija.
 • Procesu orientētas vadības sistēmas izveidošana ražošanā.
 • Efektīva uzņēmuma operāciju pārvaldība.
 • Efektivitātes paaugstināšanas metodes un to pielietošana uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai.
 • Inovatīvu produktu attīstīšana un ieviešana, paaugstinot ražošanas uzņēmuma konkurētspēju.

Apmācību projekta grafiks (Pdf)

Viesmīlības, ēdināšanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.
Informācija ievietota: 07.03.2021.

Kontaktinformācija:
Artūrs Mežals
Projekta koordinators
projekti@hotelpro.lv
+371 29456113

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu projekti@hotelpro.lv
Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija " turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu "Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta mērķa grupa – komersanti.

ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem:          30-50%

Vidējiem komersantiem:          60%

Mazajiem komersantiem:         70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 571 563, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 896 282. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1874 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 2 471 437, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 1 200 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 35 komersantus un 1750 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

214 Dizains;

345 07 Telemātika un loģistika;

345 20 Projektu vadība;

345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;

44 Fizikālās zinātnes;

46 Matemātika un statistika;

48 482 Datoru lietošana;

48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;

52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;

54 Ražošana un pārstrāde;

722 Veselības aprūpes pakalpojumi;

811 Viesnīcu un restorānu pakalpojumi;

85 Vides aizsardzība;

22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

341 01 Elektroniskā komercija;

342 01 Mārketings un tirdzniecība;

345 01 Biznesa vadība;

               345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība;

345 15 Ēdināšanas un viesnīcu komercdarbība;

345 16 Viesnīcu vadība;

345 17 Tūrisma vadība;

812       Tūrisma un atpūtas organizācija.

Pieprasītākie apmācību kursi:

 • Produktīva operāciju pārvaldība ražošanā.
 • LEAN & 6 Sigma, efektīva kombinācija.
 • Procesu orientētas vadības sistēmas izveidošana ražošanā.
 • Efektīva uzņēmuma operāciju pārvaldība.
 • Efektivitātes paaugstināšanas metodes un to pielietošana uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai.
 • Inovatīvu produktu attīstīšana un ieviešana, paaugstinot ražošanas uzņēmuma konkurētspēju.

Viesmīlības, ēdināšanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Informācija ievietota: 07.03.2022.

Kontaktinformācija:

Artūrs Mežals

Projekta koordinators

projekti@hotelpro.lv

 1. +371 29456113

 

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku.

Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu projekti@hotelpro.lv 

Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/

Papildus informācija PDF

LVRA turpina projekta īstenošanu līdz 2022.gada 31.decembrim un aicina komersantus aktīvi piedalīties.

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu "Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim.

ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 699 715.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 899 829.00.

Viesmīlības, ēdināšanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Projekta ietvaros apmācību aktivitātēs piedalījušās 1236 nodarbinātās personas no 25 uzņēmumiem.

Pieprasītākie apmācību kursi:

 • Produktīva operāciju pārvaldība ražošanā.
 • LEAN & 6 Sigma, efektīva kombinācija.
 • Procesu orientētas vadības sistēmas izveidošana ražošanā.
 • Efektīva uzņēmuma operāciju pārvaldība.
 • Efektivitātes paaugstināšanas metodes un to pielietošana uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai.
 • Inovatīvu produktu attīstīšana un ieviešana, paaugstinot ražošanas uzņēmuma konkurētspēju.

Apmācību projekta grafiks (Pdf)

Kontaktinformācija:
Artūrs Mežals
Projekta koordinators
projekti@hotelpro.lv
+371 29456113

Informācija atjaunota 07.09.2020.

projekts

 

LVRA nodarbināto apmācību projekta apskats uz 2020.gada 1.ceturksni.

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu "Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim.
ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 700 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 900 000.
Viesmīlības, ēdināšanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.
Projekta ietvaros apmācību aktivitātēs piedalījušās 1 064 nodarbinātās personas no 25 uzņēmumiem.

Pieprasītākie apmācību kursi:

 • Produktīva operāciju pārvaldība ražošanā.
 • Inovatīvu produktu attīstīšana un ieviešana, paaugstinot ražošanas uzņēmuma konkurētspēju.
 • Bioresursu izmantošanas ekonomiskie aspekti.
 • Taupīga ražošana. Vadības teorija un prakse.
 • LEAN & 6 Sigma, efektīva kombinācija.

Apmācību projekta grafiks (Pdf) 

Kontaktinformācija:
Artūrs Mežals
Projekta koordinators
projekti@hotelpro.lv
+371 29456113

Informācija atjaunota 07.03.2020.

projekts

 

LVRA turpina projekta īstenošanu līdz 2022.gada 31.decembrim un aicina komersantus aktīvi piedalīties.

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu "Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim.

ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 700 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 900 000. Viesmīlības, ēdināšanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros. Projekta ietvaros apmācību aktivitātēs piedalījušās 1024 nodarbinātās personas.

Pieprasītākie apmācību kursi:

 • Produktīva operāciju pārvaldība ražošanā.
 • Inovatīvu produktu attīstīšana un ieviešana, paaugstinot ražošanas uzņēmuma konkurētspēju.
 • Bioresursu izmantošanas ekonomiskie aspekti.
 • Taupīga ražošana. Vadības teorija un prakse.
 • LEAN & 6 Sigma, efektīva kombinācija.

Apmācību projekta grafiks (Pdf) 

Kontaktinformācija:
Artūrs Mežals
Projekta koordinators
projekti@hotelpro.lv
+371 29456113

Informācija atjaunota 07.09.2019.

projekts

 

LVRA turpina projekta īstenošanu līdz 2022.gada 31.decembrim un aicina komersantus aktīvi piedalīties.

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu "Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim. ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 700 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 900 000. Viesmīlības, ēdināšanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros. Projekta ietvaros apmācību aktivitātēs piedalījušās 486 nodarbinātās personas.

Pieprasītākie apmācību kursi:

 • Produktīva operāciju pārvaldība ražošanā.
 • Inovatīvu produktu attīstīšana un ieviešana, paaugstinot ražošanas uzņēmuma konkurētspēju.
 • Taupīga ražošana. Vadības teorija un prakse.
 • LEAN & 6 Sigma, efektīva kombinācija.

Apmācību projekta grafiks (Pdf)

Kontaktinformācija:
Artūrs Mežals
Projekta koordinators
projekti@hotelpro.lv
T. +371 29456113


Informācija atjaunota 07.03.2019.

 

LVRA pagarina projekta īstenošanu līdz 2022.gada 31.decembrim un aicina komersantus aktīvi piedalīties.

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu "Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim.

ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 700 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 900 000.

Viesmīlības, ēdināšanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Projekta ietvaros apmācību aktivitātēs piedalījušās 486 nodarbinātās personas.

Pieprasītākie apmācību kursi:

 • Produktīva operāciju pārvaldība ražošanā.
 • Inovatīvu produktu attīstīšana un ieviešana, paaugstinot ražošanas uzņēmuma konkurētspēju.
 • Bioresursu izmantošanas ekonomiskie aspekti.
 • Taupīga ražošana. Vadības teorija un prakse.
 • LEAN & 6 Sigma, efektīva kombinācija.

Apmācību projekta grafiks (Pdf)

 

Kontaktinformācija:
Artūrs Mežals
Projekta koordinators
projekti@hotelpro.lv
+371 29456113

Informācija atjaunota 07.09.2018.

 

LVRA turpina īstenot projektu un aicina komersantus aktīvi piedalīties.

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu "Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2018.gada 31.decembrim.

ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 700 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 900 000.

Viesmīlības, ēdināšanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Projekta ietvaros apmācību aktivitātēs piedalījušās 486 nodarbinātās personas.

Pieprasītākie apmācību kursi:

-          Produktīva operāciju pārvaldība ražošanā.

-          Inovatīvu produktu attīstīšana un ieviešana, paaugstinot ražošanas uzņēmuma konkurētspēju.

-          Bioresursu izmantošanas ekonomiskie aspekti.

-          Taupīga ražošana. Vadības teorija un prakse.

-          LEAN & 6 Sigma, efektīva kombinācija.Kontaktinformācija:

Artūrs Mežals

Projekta koordinators

projekti@hotelpro.lv

T. +371 29456113

Informācija atjaunota 07.03.2018.

 

LVRA aicina komersantus aktīvi piedalīties
nodarbināto apmācību projektā.


Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu "Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2018.gada 31.decembrim.

ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 700 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 900 000.

Viesmīlības, ēdināšanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.
Projekta ietvaros apmācību aktivitātēs piedalījušās 357 nodarbinātās personas.

Pieprasītākie apmācību kursi:

 • Profesionālo datorsistēmu pielietojamība viesmīlības sektorā;
 • Lean ražošanas uzņēmumā;
 • Vērtības radīšanas plūsmas karte;
 • Nanotehnoloģiju izmantošana pārtikas ražošanas procesos;
 • Nanotehnoloģijas SPA un rekreācijas pakalpojumos;
 • Inovācijas un viedās specializācijas iespējas pārtikas pārstrādē.

Apmācību projekta grafiks (Pdf)

Kontaktinformācija:
Artūrs Mežals
Projekta koordinators
projekti@hotelpro.lv
T. +371 29456113

 

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" īsteno nodarbināto apmācību projektu 2017.gadā


Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" (LVRA) īsteno nodarbināto apmācību projektu "Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2018.gada 31.decembrim.
ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 700 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 900 000.

Viesmīlības, ēdināšanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Apmācību projekta grafiks (Pdf)

 

Kontaktinformācija:
Artūrs Mežals
Projekta koordinators
projekti@hotelpro.lv
T. +371 29456113

Latvianlv-LVRussianEnglish (UK)

GMO

LVRA Interreg baner