Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

Cik maksā atbilstības novērtēšana un sertificēšana?
Pakalpojumu cenas gadā, novērtējot viesnīcas / viesu mājas / moteļa atbilstību Hotelstars Union kritērijiem:

Pirmreizējā atbilstības novērtēšana un sertifikācija (pirmo reizi vai ik pēc 5 (6) gadiem):

Viesnīcām, moteļiem:
vienzvaigznes viesnīca / * / € 142.00
divzvaigžņu viesnīca / ** / € 213.00
trīszvaigžņu viesnīca / *** / € 285.00
četrzvaigžņu viesnīca / **** / € 356.00
pieczvaigžņu viesnīca / ***** / € 427.00

Viesu mājām (līdz 10 numuriem):
vienzvaigznes / * / € 99.00
divzvaigžņu / ** / € 128.00
trīszvaigžņu / *** / € 149.00
četrzvaigžņu / **** / € 177.00
pieczvaigžņu / ***** / € 206.00

Jaunatnes tūrisma mītnēm / kempingiem:
pirmā kategorija / I / € 89.00
otrā kategorija / II / € 107.00
trešā kategorija / III / € 124.00

Atkārtota ikgadēja uzraudzība:

1-3 zvaigžņu viesnīcām, moteļiem atkarībā no numuru skaita:
- līdz 25 numuriem – 60% no maksas par pirmreizēju atbilstības novērtēšanu;
- 26-50 numuru – 70% no maksas par pirmreizēju atbilstības novērtēšanu;
- 51-100 numuru – 80% no maksas par pirmreizēju atbilstības novērtēšanu;
- 101-200 numuru – 90% no maksas par pirmreizēju atbilstības novērtēšanu;
- 201 un vairāk numuru – 100% no maksas par pirmreizēju atbilstības novērtēšanu.

Maksa par 4- 5 zvaigžņu viesnīcu, t.sk. moteļu, sertifikāciju un ikgadēju uzraudzību:
Kategorija Atkārtota ikgadēja uzraudzība, atkarībā no numuru skaita  (EUR)
līdz 25 26 – 50 51 – 100 101 – 200 vairāk par 200
viesnīca **** 234.00 263.00 291.00 327.00 348.00
viesnīca ***** 270.00 305.00 348.00 390.00 419.00

Kempingiem, jaunatnes tūrisma mītnēm (hosteļiem):
- 90% no maksas par pirmreizēju atbilstības novērtēšanu.

Samaksā par pakalpojumu ir ietverts PVN, kā arī visi ar sertificēšanu saistītie tehniski-organizatoriskie izdevumi, ieskaitot sertifikātu izgatavošanu un izsniegšanu.